مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي
سن
شماره شناسنامه
صادره از
نام پدر

وضعيت خدمت سربازي

وضعيت خدمت

زندگي

وضعيت محل زندگي
وضعيت تاهل
تعداد فرزندان

وضعيت بيمه

در حال حاضر داراي چه نوع بيمه اي هستيد
در صورت غيره بودن شرکت بيمه را مشخص نماييد
از طرف چه كسي بيمه مي باشيد ؟

وضعيت جسماني

آيا از سلامتي كامل برخوردار هستيد ؟
سيگاري

وضعيت تحصيلات

آخرين مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي
اگر دوره هاي خاصي را كه در ارتباط با اين نوع كار اين شركت مي باشد گذرانيده ايد نام ببريد
آشنايي به زبان
ميزان آشنايي

سابقه كار قبلي (لطفا در صورت وجود تمام اطلاعات ذکر شده را وارد فرماييد)

نام  و آدرس محل کار سابق
شروع  /    خاتمه تاريخ شروع و خاتمه کار
سمت
حقوق
علت ترک

عنوان شغلی  

 شغل درخواستي
حقوق درخواستي خود را ذكر بفرمائيد
معرف شما براي كار در اين شركت چه كسي بوده است ؟

آدرس و شماره تلفن فعلي خود را ذكر بفرمائيد

* آدرس
* تلفن تماس
 تلفن تماس معرف
توضيحات ( در صورت تمايل )